RD v proluce Železničářská 37 Plzeň

Investor:                 soukromý

Termín výstavby: 04/2020 – 04/2021

Cena zakázky:      8,5 mil. Kč bez DPH

Kompletní zástavba v proluce uliční zástavby.

Chcete nás kontaktovat?