Již realizované stavby

RD v proluce Železničářská 37 Plzeň

Revitalizace objektu OOP PČR Blovice

7. MŠ Plzeň – stavební úpravy kuchyně

Výstavba ordinace s bytovou jednotkou

Revitalizace objektu SEI

RD Hromnice

Stavební úpravy objektu ČNB Plzeň

Výstavba MŠ Líně

Rekonstrukce rozvodny VN ČOV Kralupy

Chcete nás kontaktovat?